Menu Schade melden

Welke nieuwsbrieven wilt u graag ontvangen?

Uw contactgegevens

* Is een verplicht invulveld

Welke nieuwsbrieven wilt u graag ontvangen?Uw contactgegevensJCDecaux Nederland B.V., in de rol van data controller, verwerkt persoonsgegevens met behulp van geautomatiseerde middelen ten behoeve van het verzenden van externe nieuwsbrieven. De verzamelde gegevens zijn onmisbaar voor het genoemde proces en worden gebruikt door geautoriseerde werknemers van JCDecaux Nederland en, indien van toepassing, door haar providers. In overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens BWBR0011468 van 6 juli 2000 en wijzigingen, hebben de klanten die betrokken zijn bij dit verwerkingsproces het recht om te informeren naar, om toegang te krijgen tot en tot het rectificeren van alle gegevens in relatie tot henzelf en het recht om bezwaar te maken, op basis van legitieme gronden, tegen het verwerken van deze gegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door het zenden van een e-mail aan HR_nl@jcdecaux.com of het sturen van een brief tezamen met een kopie van een identiteitsbewijs, naar het volgende adres: JCDecaux Nederland B.V., t.a.v. HR afdeling, Postbus 7979, 1008 AD Amsterdam.