Menu Schade melden

Welke nieuwsbrieven wilt u graag ontvangen?

Uw contactgegevens

* Is een verplicht invulveld

Welke nieuwsbrieven wilt u graag ontvangen?Uw contactgegevensJCDecaux Nederland B.V., in de rol van data controller, verwerkt persoonsgegevens met behulp van geautomatiseerde middelen ten behoeve van het verzenden van externe nieuwsbrieven en uitnodigingen. De verzamelde gegevens zijn onmisbaar voor het genoemde proces en worden gebruikt door geautoriseerde werknemers van JCDecaux Nederland en, indien van toepassing, door haar providers. In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018, hebben de relaties die betrokken zijn bij dit verwerkingsproces, met betrekking tot hun persoonsgegevens, het recht ; a) om te informeren naar, b) om toegang te krijgen tot, c) tot rectificatie van, d) tot overdracht van en e) om bezwaar te maken tegen verwerking van deze gegevens. Tevens hebben zij het recht om ‘vergeten’ te worden. Zij kunnen deze rechten uitoefenen door het zenden van een e-mail aan DPO_NL@jcdecaux.com of door het sturen van een brief tezamen met een kopie van een identiteitsbewijs, naar het volgende adres: JCDecaux Nederland B.V., t.a.v. Data Protection Officer, Postbus 7979, 1008 AD Amsterdam.