Menu Schade melden

Toekomstbestendig. Sustainable Development Strategy. 

De JCDecaux Groep heeft zijn betrokkenheid tot duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2014 vernieuwd en vastgelegd, met de implementatie van de Sustainable Development Strategy. Deze strategie bestaat uit zes prioriteiten:

 

Milieu
  Verminderen van het energiegebruik
  Reduceren van andere vormen van milieubelasting

 

Sociaal
  Uitrollen van een Gezondheids- en Veiligheidsbeleid binnen de JCDecaux Groep.
   Implementeren van een ambitieus en groepsbreed sociaal beleid.

 

Belanghebbenden
  Versterken aandeel duurzame ontwikkeling in aankoopbeleid.
  Versterken betrokkenheid medewerkers met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

Acties. Alle bedrijfsonderdelen. 

Om de belasting van het milieu door onze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, heeft JCDecaux uiteenlopende maatregelen geïmplementeerd die betrekking hebben op alle aspecten van de bedrijfsvoering: van de onderdelen van ons meubilair tot de gebouwen waarin we werken.

We verminderen het energieverbruik van ons meubilair met:

- Duurzame elektriciteit: In 2022 is 100% van onze elektriciteit gedekt door groene elektriciteit.
- Slimme lichtactivatie: Waar mogelijk wordt de verlichting van straatmeubilair ’s avonds uitgezet.
- Zonne-energie: een reeks Abri’s is voorzien van zonnepanelen, waardoor de Abri’s minder afhankelijk zijn van externe energiebronnen.

We reduceren ons brandstofverbruik:
- Eco-driver training: alle werknemers die rijden in een voertuig van JCDecaux krijgen deze training. Verantwoord rijgedrag reduceert het brandstofgebruik en de emissie.
- Vernieuwing van wagenpark: JCDecaux rijdt voor dagelijks onderhoud volledig elektrisch. Ook hebben medewerkers diverse elektrische scooters en fietsen tot hun beschikking. Hierdoor hoeven minder auto’s de stad in.
- Route-optimalisatie: de routes voor affichage en reiniging van de objecten zijn geoptimaliseerd met het doel brandstofverbruik en uitstoot te verminderen. 

Het verminderen van het energiegebruik in onze gebouwen is een van onze prioriteiten.
- Audits: de gebouwen in eigendom worden regelmatig onderzocht om alle mogelijkheden tot optimalisatie in kaart te brengen.
- Nieuwe panden: Voor zowel de aanschaf als de huur van een nieuw pand houdt JCDecaux vast hoge kwaliteitsnormen met betrekking tot het milieu.

De affiches in onze Abri’s, Mupi’s en Billboards hebben onze volle aandacht.
- FSC en PEFC labels: we gebruiken gecertificeerd papier, dat duurzaam en verantwoord bosbeheer gegarandeerd.
- Drukwerk: Voor ons drukwerk is plantaardig inkt vereist met recyclebaar verpakkingsmateriaal.
- Recycling: Onze affiches worden verzameld voor hergebruik.

Voor een verantwoorde omgang met energiebronnen en om het gebruik ervan te optimaliseren, nemen we stappen in alle fases van de ontwikkeling van ons meubilair. 
- Duurzaam materiaal: we kiezen op verantwoorde wijze onze onderdelen en gebruiken duurzame en waar mogelijk recyclebare materialen.
- Hergebruik: voor renovatie of herstel van ons meubilair gebruiken we bepaalde onderdelen van gebruikt meubilair opnieuw.
- Recycling: we scheiden al ons afval. In onze kantoren en op onze depots staan aparte opslagbakken voor papier, plastic, glas, batterijen en restafval om zo het hergebruik ervan te faciliteren.  In 2015 is 59,3% van ons afval gerecycled.

Water is een kostbaar goed en JCDecaux streeft ernaar hier zo zuinig mogelijk mee om te gaan.
 - Verbruik verminderen: we optimaliseren onze onderhoudsmethoden voor het reinigen van ons meubilair en wagenpark.
- Regenwater: we werken aan capaciteit voor de opvang van regenwater in ons meubilair.
- Gedemineraliseerd water: voor de reiniging van onze objecten gebruiken onze medewerkers gedemineraliseerd water. Dit is een milieuvriendelijke manier van wassen, omdat het gebruik van zeep niet meer nodig is. Hierdoor sijpelen geen zeepresten weg in de grond. Dit water produceert JCDecaux zelf in speciale tanks op de regiodepots, maar ook in op het waterleidingnetwerk aangesloten reclame-zuilen.