Menu Schade melden

Sterk 4G. Small Cells.

Smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en de vraag naar data in stedelijke gebieden groeit dan ook met de dag. Een goed bereik en een sterke dataverbinding zijn van groot belang om het gebruik van deze apparaten vlekkeloos te laten verlopen. Om aan de groeiende vraag naar data te voldoen, werkt JCDecaux samen met onder andere Huawei, Alcatel Lucent, Vodafone en KPN om Small Cells te plaatsen op Abri’s.  

Small Cells zijn zenders die de prestaties van het 4G-netwerk in de stad verbeteren.  De zenders zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk en geplaatst op hoogte die de antenne-prestaties optimaliseren. De unieke spreiding en dichtheid van Abri-locaties in stadscentra maakt ze uiterst geschikt voor de uitrol van deze zenders. In Amsterdam zijn inmiddels 200 Abri’s voorzien van dergelijke Small Cells. 

Traditionele (macro-) antennes hebben een grote afstand tot de gebruiker en bovendien maken veel mensen aanspraak op de capaciteit van zo'n antenne.
 Door op drukke locaties Small Cells op of in objecten van JCDecaux te plaatsen, verbetert de prestatie van mobiele netwerken. De Small Cells dekken namelijk met dezelfde bandbreedte een kleiner gebied dat dichter tot de eindgebruiker staat.  Hierdoor worden de bestaande macro-antennes ontlast. 
 
Met de ingebruikname van Small Cells in Amsterdam heeft de dekking van het netwerk van Vodafone een boost gekregen; iets waarvan de klanten van Vodafone veel profijt ondervinden.
 Op deze manier stimuleert JCDecaux de ontwikkeling van ‘slimme steden’ met een supersnelle dataverbinding voor iedereen.
 
Door slimme en esthetische objecten te ontwikkelen, onderstreept JCDecaux eens te meer zijn sterke betrokkenheid met de openbare ruimte en hedendaagse vraagstukken.
  

Praktijk. Putting the network where people are.

JCDecaux stimuleert wereldwijde uitrol ‘connected’ stadsmeubiliair
Na een succesvolle pilot in Amsterdam gaan de JCDecaux Groep en Vodafone wereldwijd Small Cells in Abri’s plaatsen. Ook bundelt JCDecaux de krachten met Alcatel-Lucent en Huawei voor de wereldwijde uitrol van met internet verbonden stadsmeubilair. 

Kansen. Stadsbreed wifi. 

Met internet verbonden stadsmeubilair biedt ook talloze kansen en mogelijkheden voor steden. Door Abri's, Mupi's en Zuilen aan te sluiten op het glasvezelnetwerk wordt het mogelijk om onder meer wifi aan te bieden of handige applicaties beschikbaar te stellen op digitale interactieve schermen bij ov-haltes, zoals momenteel gebeurt in de Franse hoofdstad.

JCDecaux en Commissie Champs-Elysées lanceren gratis wifi-service
Bezoekers van de wereldberoemde Parijse boulevard kunnen voortaan gebruikmaken van gratis wifi om zich te oriënteren en te zoeken naar unieke winkellocaties.
Parijs onthult nieuwe 'connected' Abri
Abri's met interactieve touchscreens en usb-poorten: Parijs heeft de meest moderne Abri van dit moment. 

Smart City Apps. Beacons.  

 JCDecaux heeft in samenwerking met de gemeente Amsterdam een netwerk van beacons uitgerold in de Nederlandse hoofdstad. Beacons zijn zendertjes die draadloos communiceren met mobiele apparaten en zo boodschappen of signalen kunnen versturen en ontvangen. Deze beacons zijn momenteel geïmplementeerd in enkele honderden objecten van JCDecaux.
 
Met deze samenwerking stimuleren de gemeente Amsterdam en JCDecaux de ontwikkeling van zogenoemde Smart City Apps, praktische mobiele applicaties die het stadsleven kunnen veraangenamen. Mensen die op hun smartphone  een applicatie hebben geïnstalleerd die openstaat voor communicatie met beacons, kunnen live van allerhande actuele en praktische informatie worden voorzien die relevant is voor de locatie waarop zij zich op dat moment bevinden. Te denken valt aan toelichtende achtergrondinformatie bij historische gebouwen in de binnenstad, waarschuwingen voor wegwerkzaamheden of omreisadvies bij ongelukken of filevorming. 
  
Eerder leverde JCDecaux onder leiding van de gemeente Amsterdam samen met diverse partijen een bijdrage aan de Beacon Mile tijdens SAIL Amsterdam. De Beacon Mile was een initiatief om locatiegebonden mobiele berichtgeving en applicaties te testen die van nut kunnen zijn voor inwoners en bezoekers van grote steden. Deze Smart City Apps richtten zich bijvoorbeeld op zaken als wayfinding voor toeristen of informatievoorziening over de directe omgeving of passerende schepen.

JCDecaux test locatiegebonden berichtgeving in grote Beacon-proeftuin
Met de plaatsing van beacons in zijn objecten draagt JCDecaux, onder meer tijdens SAIL Amsterdam, bij aan de grootste Beacon-proeftuin ter wereld: de Amsterdam Beacon Mile.

Omdat beacons communiceren met mobiele apparaten stellen ze gemeenten ook in staat om waardevolle data te verzamelen, bijvoorbeeld over bezoekersaantallen of verkeersdrukte. Naast dat deze informatie live inzetbaar is om inwoners en bezoekers van steden van dienst te zijn met berichtgeving in mobiele applicaties, kunnen stadsbesturen dergelijke informatie ook gebruiken voor toekomstige, bijvoorbeeld infrastructurele, besluitvorming.  Ook is het mogelijk deze data te koppelen aan het netwerk digitale panelen van JCDecaux. Zo ontstaat op straat, in de open lucht,  een nieuw communicatieplatform: een live digitaal publieksinformatiesysteem waarop inwoners en bezoekers actuele praktische en relevante informatie kunnen zien met betrekking tot onder meer OV- en verkeersinformatie, Amber Alerts en crowd-management-informatie. JCDecaux beschikt in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht reeds over digitale panelen waarop onder meer toeristische verwijsinformatie en het weerbericht te zien is.

Amsterdam en Rotterdam krijgen digitale infoborden op straat ​
Het weerbericht, een evenementenagenda, Amber Alerts, toeristische verwijsinformatie en crowd management. Inwoners en bezoekers van Amsterdam en Rotterdam kunnen dergelijke informatie voortaan gewoon midden op straat tegenkomen.
Een beacon-netwerk kan waardevolle informatie verzamelen voor steden en ontwikkelaars van Smart City Apps. Door daarnaast actuele openbare datasets, over onder meer tijd en locatie, te koppelen en dit alles op een slimme manier via smartphones beschikbaar te stellen, kunnen we de leefbaarheid verhogen of bijvoorbeeld de veiligheid vergroten. Een voorbeeld van een applicatie is toegang tot de realtime ov-dienstregeling of inzicht in de snelste autoroutes bij drukte. Ik verwacht dat dergelijke communicatie tussen meetapparatuur en smartphones wereldwijd gebruikelijk wordt en snel niet meer weg te denken is. Joris Duindam Strategic Development Manager JCDecaux

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?