Menu Schade melden

Activiteiten. Alle belangrijke Buitenreclameformaten.

JCDecaux biedt in Nederland zichtbaarheid op alle belangrijke Buitenreclame-formaten en beschikt in diverse steden over de exclusieve gemeenteconcessie. Dit betekent dat JCDecaux de enige exploitant is met objecten op gemeentegrond.

De Buitenreclame-typen die JCDecaux in Nederland aanbiedt, zijn: Abri’s, Mupi’s, Billboards, digitale Buitenreclame, Total View Trams en bestickerde veerponten.

Focus. Grote steden.

JCDecaux richt zich zowel in Nederland als wereldwijd op grote steden. Waar JCDecaux wereldwijd zichtbaarheid biedt in steden als Parijs, Hong Kong, New Delhi en New York, heeft het bedrijf zich ook in Nederland in de grootste steden gevestigd. Zo is JCDecaux al sinds 1987 aanwezig in Amsterdam, toen nog samen met partner Publicis onder de naam Publex Stadsmeubilair. Momenteel biedt JCDecaux in Nederland zichtbaarheid in enkele tientallen grote steden, met focus op de Randstad.
 
JCDecaux richt zich op deze grote steden vanuit de visie dat de toekomst van Buitenreclame ligt in een drukke stedelijke omgeving. Hier is de vraag naar slimme oplossingen op het gebied van stadsmeubilair en connectiviteit immers het grootst en tegelijkertijd bereiken adverteerders er het grootste publiek.
 
Momenteel leeft iets meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Het percentage mensen dat in 2050 in steden woont ligt volgens schattingen van de Verenigde Naties op maar liefst 75 procent. Daarnaast wijzen talloze deskundigen erop dat ‘de stad’ de komende jaren alleen maar een grotere aantrekkingskracht krijgt en dat de urbanisatie alleen maar zal toenemen.
 
In Nederland betekent deze focus dat de nadruk ligt op de Randstad. Zo is JCDecaux aanwezig in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar ook in Haarlem, Wassenaar en Schiedam. 

Ook voor de grote steden buiten de Randstad geldt de verwachting dat ze alleen maar zullen groeien, terwijl de meer landelijke gebieden en kleinere steden hun inwonertal zullen zien afnemen. Het zijn vooral de steden met bovenregionale voorzieningen, zoals ziekenhuizen, grote winkelcentra en onderwijs- en cultuurinstellingen, die zullen groeien. En precies in die grote steden buiten de Randstad is JCDecaux sterk vertegenwoordigd. Hierbij valt onder meer te denken aan Nijmegen, Arnhem, Leeuwarden, Apeldoorn, Zwolle en Breda. De regiofunctie van dergelijke steden brengt met zich mee dat adverteerders met Buitenreclame bij JCDecaux niet alleen inwoners van deze steden bereiken. De slagkracht van campagnes in deze steden reikt tot ver buiten de stadsgrenzen.