Menu Schade melden

Post-test. Outdoor Impact. 

JCDecaux zet zich door middel van onderzoek actief in om het effect van Buitenreclamecampagnes inzichtelijk te maken. Om de werking van ons medium cijfermatig beter te kunnen onderbouwen zijn we in 2003 gestart met het Outdoor Impact Onderzoek. Dit is een kwantitatieve post-test, ontworpen om het effect van een specifieke Buitenreclamecampagne te meten en om adverteerders meer inzicht te verschaffen in de werking van het medium.
 
JCDecaux koos hierbij voor een standaard onderzoeksopzet, waardoor het benchmarken van campagnes mogelijk is geworden. In het onderzoek wordt onder andere de herkenning, merkkoppeling en waardering van de campagne gemeten.
 

Veldwerk. Onderzoeksmethode.

Het veldwerk voor de Outdoor Impact-metingen wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau TNS Nipo. Bij iedere meting selecteert TNS Nipo een groep van minimaal 250 respondenten uit de doelgroep van de adverteerder. Het onderzoeksbureau put hierbij uit de TNS NIPObase, een database met ongeveer 218.000 respondenten. Zij worden ondervraagd met behulp van de CAWI-methode, oftewel Computer Assisted Web Interviewing. Dit houdt in dat respondenten thuis via internet meewerken aan het onderzoek.
 
De respondenten ontvangen een vragenlijst met vragen op merk- en campagneniveau. Uiteindelijk krijgt de adverteerder door een Outdoor Impact Onderzoek een goed beeld van de herkenning, de boodschapoverdracht en de waardering van zijn campagne.
 

Vragenlijst.  Inhoud van het onderzoek.  

De standaardvragenlijst bevat vragen op zowel merk- als campagneniveau. Allereerst wordt de naamsbekendheid van de adverteerder en concurrerende merken in kaart gebracht. Vervolgens wordt het koopgedrag en de merkvoorkeur binnen de productcategorie gemeten. Daarna volgen een aantal vragen op campagneniveau, zoals herkenning, boodschapoverdracht en waardering van de campagne. De vragenlijst bevat standaard de volgende elementen:
 
Vragen op merkniveau:
 • Top-of-mind merkbekendheid
 • Spontane merkbekendheid
 • Geholpen merkbekendheid
 • Koopgedrag binnen de productgroep
 • Merkoverweging binnen de productgroep
 • Merkvoorkeur binnen de productgroep
   
Vragen op campagneniveau:
 • Spontante merkherkenning
 • Campagneherkenning
 • Productrealisatie
 • Merkrealisatie
 • Boodschapoverdracht
 • Waarding aan de hand van het Reclame Reactie Profiel
 • Beoordeling campagne (rapportcijfer)
   

Database. Benchmarken.

Alle onderzoeksresultaten worden opgeslagen in onze database. Door de standaard opzet van het onderzoek kan JCDecaux normcijfers opbouwen. Hierdoor kunnen resultaten van campagnes eenvoudig met elkaar vergeleken worden en is benchmarking mogelijk op bijvoorbeeld productcategorie of doelgroep.

In de database maakt JCDecaux onderscheid tussen campagnes op klein formaat en groot formaat. Onder klein formaat verstaan wij Abri-campagnes, bestaand uit Abri’s en Mupi’s. Tot groot formaat worden Billboard-campagnes gerekend. Momenteel bestaat de database uit 200 Abri-cases en daarmee ook vele benchmarkmogelijkheden. Tot op heden zijn er 50 campagnes op groot formaat onderzocht. 
 

Wilt u meer weten over de onderzoeksmogelijkheden bij JCDecaux?