Menu Schade melden

Pre-test. Outdoor Proof.

Deze pre-test geeft veel inzicht in de werking van een Buitenreclamecampagne vóórdat deze daadwerkelijk op straat te zien is en is bedoeld om de effectiviteit van campagnes te vergroten. We maken uw campagne ‘outdoor proof’ door u informatie te geven over:

 

  • Opvallendheid van de uiting in het straatbeeld
  • De mate waarin het juiste product en merk aan de poster gekoppeld worden
  • Boodschapoverdracht
  • Likability van de campagne
  • Call-to-action
     

Daarnaast is het altijd mogelijk om in het onderzoek specifieke voorkeursvragen mee te nemen om nog meer maatwerk te leveren.

Er bestaat de mogelijkheid om één of meerdere concepten te pre-testen. Indien er één concept getest wordt, ondervraagt TNS Nipo 150 respondenten uit de opgegeven doelgroep. De uitkomsten zet JCDecaux af tegen de normcijfers en benoemt vervolgens aan de hand van deze vergelijking de optimalisatiemogelijkheden. Als er twee of meer concepten onderzocht worden, vergelijkt JCDecaux de uitkomsten van de diverse concepten onderling om deze vervolgens af te zetten tegen de normcijfers. Tot slot krijgt u advies over het te gebruiken concept en de mogelijke verbeterpunten.

Oplevering. Resultaten.

Het is raadzaam om de vragenlijst van de pre-test ongeveer een maand voor de campagne live te zetten. Het veldwerk neemt, afhankelijk van het aantal concepten, slechts 2 tot 5 werkdagen in beslag. Vervolgens moeten uiteraard de uitkomsten van het onderzoek nog gedeeld worden, wordt de poster mogelijk aangepast naar aanleiding van de aanbevelingen en tot slot moeten de posters nog gedrukt moet worden. Om die reden is een periode van vier weken voor dit gehele traject wenselijk.

Wilt u meer weten over de onderzoeksmogelijkheden bij JCDecaux?