Menu Schade melden
Met stadsmeubilair wil JCDecaux duurzaamheid en leefbaarheid in steden verhogen. Dat houdt niet op bij het gebruik van duurzame materialen. Ook de verdienmodellen zijn zo ingericht dat het straatmeubilair zo lang mogelijk mee gaat. Hoe geeft JCDecaux invulling aan de circulaire economie? 
 
Dit artikel verscheen in Duurzaam Bedrijfsleven.

“JCDecaux biedt gemeentes verschillende producten en diensten. Ons meest bekende product is de Abri, een wachtvoorziening bij een bushalte”, vertelt Joris Duindam, strategic development manager bij JCDecaux. “In plaats van dat steden allemaal zelf apart investeren in soms vele honderden bushokjes, doet JCDecaux dat. Deze Abri’s bieden wij, inclusief hoogwaardig beheer en onderhoud, voor een lange periode aan in ruil voor het recht op reclame-exploitatie op deze objecten.”

Na een contractperiode van tien tot vijftien jaar, worden de producten grondig nagekeken en waar nodig gereviseerd. Duindam: “Zo vervangen we bijvoorbeeld verouderde technologie. Denk hierbij aan de vervanging van TL-verlichting door LED. Het bushokje blijft eigendom van JCDecaux en kan opnieuw worden ingezet in een andere stad.”

Volgens Duindam leidt dit circulaire concept van JCDecaux tot gebruik van duurzame materialen en hoogwaardig onderhoud van meubilair in tijdloze ontwerpen. Het concern werkt bijvoorbeeld samen met geronnemeerde architecten als Philip Cox en Norman Foster, van wie de laatste onder andere verantwoordelijk is voor het ontwerp van ’s werelds duurzaamste luchthaven in Mexico. Door zulke samenwerkingen aan te gaan, zegt JCDecaux zijn duurzame straatmeubilair wereldwijd toegankelijk te maken.
 
 

 

Levenscyclus verlengen

Wanneer het stadsmeubilair van JCDecaux Nederland aan het eind van een contractperiode wordt teruggenomen, gaat het naar een depot in Almere voor revisie. Het stadsmeubilairbedrijf heeft hierbij de ambitie de levenscyclus van zijn producten te verlengen. “We willen voorkomen dat de restwaarde van onze producten in de prullenbak belandt”, zegt Willem Duvekot, technisch directeur bij JCDecaux. De bruikbare onderdelen van teruggekomen stadsmeubilair past het concern zoveel mogelijk toe bij de revisie van andere producten en waar mogelijk bij het maken van nieuwe producten.

Duvekot: “Wanneer meubilair nog voldoende bruikbare onderdelen bevat die wij zelf niet meer kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat een gemeente de voorkeur geeft aan een ander model, dan gaan deze naar onze interne marktplaats voor herbruikbare onderdelen. Deze marktplaats is wereldwijd toegankelijk voor alle dochterondernemingen van de JCDecaux Groep. De onderdelen komen zo terecht in een circulatiesysteem waarvan vestigingen in meer dan 75 landen gebruikmaken."
 
Het kan dus zomaar dat onderdelen van het bushokje bij u om de hoek na een contract naar een andere stad of buurland reizen. Willem Duvekot Technisch Directeur JCDecaux Nederland

Hoogwaardig hergebruik

Volgens de technisch directeur komt het ook voor dat straatmeubilair tijdelijk in het depot wordt opgeslagen door wegwerkzaamheden of gebiedsontwikkeling. “De objecten worden ook dan waar nodig gereviseerd. De spullen worden dan dus als nieuw weer in de steden geplaatst, met optimale kwaliteits- en veiligheidsnomen,” aldus Duvekot.

Wanneer onderdelen echt niet meer geschikt zijn voor hergebruik, worden ze gerecycled. Dat gebeurt onder meer met bepaald glas of metaal, maar ook met alle Buitenreclame-posters. “Deze bieden we aan een bedrijf aan dat het papier hoogwaardig recyclet voor schrijfblokjes en boeken.”

 


Innovaties & duurzame oplossingen

Het feit dat JCDecaux zelf verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van zijn straatmeubilair draagt volgens Duindam bij aan de ontwikkeling van circulaire verdienmodellen en productinnovaties. “Binnen het bedrijfsconcept van integraal haltebeheer zal een exploitant meebewegen met technologische ontwikkelingen en de wensen die in de loop der jaren in slimme steden ontstaan. Het is immers eenvoudiger eigen meubilair aan te passen en door te ontwikkelen.”

“Een ander voordeel van ons concept is dat we zelf in de hand hebben dat onze producten er verzorgd bij staan. Dit is relevant voor adverteerders die hun posters graag in een goed verlicht, heel en schoon bushokje willen zien. Daarbij kunnen we binnen dit dienstenmodel meer investeren in duurzame materialen, zodat we meubilair na de concessie nogmaals kunnen inzetten en we verspilling reduceren.”

Ook ziet JCDecaux kansen de leefbaarheid in steden te vergroten met de inzet van circulaire producten. “De concentratie van mensen in steden is de ideale voedingsbodem voor circulaire innovaties. Gebruik wordt meer en meer los gezien van bezit van middelen en we zullen meer met elkaar gaan samenwerken”, zegt Duindam.

Totaaloplossing

De strategic development manager geeft aan dat JCDecaux zijn plek in de steden steeds meer met andere dienstverleners deelt. Een voorbeeld is de installatie van kleine antennes van telecomproviders op Abri’s met als doel de prestaties van het 4G-netwerk te versterken. Een ander voorbeeld zijn luchtkwaliteitssensoren, die JCDecaux op reclamepanelen in Utrecht heeft geplaatst.

Het is weliswaar mogelijk dat gemeentes er toch voor kiezen zelf bushokjes te kopen en het beheer en de reclame-exploitatie apart in de markt zetten. Duindam: “Dit leidt echter tot een wirwar aan betrokken partijen, minder snelle service in de publieke ruimte en bovendien een hele berg schroot aan het eind van het contract. We zien dat wereldwijd steeds meer gemeentes onze visie delen en juist stimuleren om met één partij hergebruikt meubilair in te zetten.”

Published in Voor steden, about #Duurzaamheid, #Stadsmeubilair, #Leefbaarheid