Menu Schade melden
Het platform Duurzaam Verlicht vroeg JCDecaux als gastexpert een bijdrage te leveren over verlichting in de openbare ruimte en over hoe JCDecaux  rekening houdt met duurzaamheid. Lees hier de bijdrage van Frans Hamm, Coördinator KAM en Technische Opleidingen bij JCDecaux.  

Als er over duurzame verlichting in de openbare ruimte wordt gesproken, gaat het meestal over straatverlichting. Begrijpelijk, want lantarenpalen dragen in belangrijke mate bij aan de verkeersveiligheid en aan het comfort van weggebruikers in het donker. Toch realiseren maar weinig mensen zich dat een tweede categorie objecten in het donker minstens zo aanwezig is. Ik doel hier op de ‘core business’ van JCDecaux: Abri’s, Mupi’s en Billboards. Alleen al in onze hoofdstad staan grofweg 1500 Abri’s en 450 Mupi’s. En JCDecaux is in Nederland aanwezig in 48, voornamelijk grote, steden. Kortom, dat zijn nogal wat objecten die verlichting moeten worden.

Nu is JCDecaux meer dan alleen een buitenreclamebedrijf. JCDecaux hecht veel waarde aan zijn maatschappelijke rol en is dan ook van mening dat zijn stadsmeubilair een toegevoegde waarde dient te hebben in de publieke ruimte. Dit maakt dat JCDecaux inzet op het ontwikkelen en integreren van duurzame toepassingen die bijdragen aan de verduurzaming van de openbare ruimte.

Zo is JCDecaux al een jaar of vijf geleden begonnen kritisch te kijken naar het energieverbruik van Abri’s, Mupi’s en Billboards. In die tijd begon JCDecaux met de eerste experimenten met ledverlichting. We wonnen overal advies in, maar we kregen de ‘business case’ niet rond: de techniek was simpelweg te duur. Dit weerhield ons er niet van om in één stad een pilot te starten, daar hebben we veel van geleerd. Uiteindelijk ontwikkelden we samen met een kennispartner een slimme, elektronische TL-dimmer. Daarmee konden we voor het eerst voor een dynamisch lichtpatroon zorgen: veel licht in de ochtend- en avondschemering en minder licht (en dus ook energie) gedurende de nacht. Overdag stond de verlichting zelfs uit. Op die manier voldeed JCDecaux ook aan de verbruiksnormen die de meeste gemeenten meegeven bij een contractverlenging of –vernieuwing: niet meer dan 120 watt per uur per object.

Slimme dimmers
Inmiddels is een groot deel van de objecten van JCDecaux voorzien van dit soort slimme dimmers. Inderdaad, nog niet alle objecten. Dat komt doordat de installatie van een dergelijke dimmer ook andere technische aanpassingen met zich meebrengt. Om die reden kiezen we voor een gefaseerde aanpak. Wel zijn alle in 2013 nieuw geplaatste objecten in Amsterdam voorzien van ledverlichting, zowel in het dak als in de vitrines. En daarbij komt dat de stroom die daarvoor wordt gebruikt hernieuwbare (wind)energie is. Kortom: het gaat snel de goede kant op.

Een ding is zeker: de technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Het is nu echter nog niet mogelijk om bijvoorbeeld met zonnepanelen voldoende energie op te wekken (en op te slaan) om een bushokje een hele nacht te verlichten. Die weg slaat JCDecaux nu dus nog niet in. Uiteindelijk is het comfort van de reiziger en het behoud van de advertentiewaarde voor onze klanten belangrijker. Nieuwe ontwikkelingen kunnen dat beeld in de toekomst echter zeker veranderen. We houden die ontwikkelingen dan ook vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten. Want het is en blijft, als wereldwijd marktleider in reclamedragend stadsmeubilair, onze ambitie om een voortrekkersrol te spelen als het gaat om het duurzaam verlichten van objecten in de openbare ruimte.

 

Published in Voor steden, about #Duurzaamheid, #Stadsmeubilair