Menu Schade melden
In het Media Economy Report analyseert Magna Global de OOH-markt. Het rapport onderstreept dat het marktaandeel van Buitenreclame en zijn belang in de mediamix, in tegenstelling tot veel andere media, toeneemt.  Een samenvatting van de 10 redenen die Magna Global geeft waarom OOH blijft overtreffen.
Magna Global stelt dat de bestedingen aan Buitenreclame zo’n 6% beslaan van de totale 500 miljard dollar die adverteerders wereldwijd aan reclame uitgeven. Terwijl diverse media het afleggen tegen digitaal, is het marktaandeel van Buitenreclame de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven. Het kent in sommige markten, zoals die in Frankrijk en Rusland zelfs een sterke groei tot wel 12 procent. Waarom blijft Buitenreclame toch zo goed presteren? 
 

1.      Unfragmented OOH:een groeiend publiek 

 • Mensen brengen steeds meer tijd buitenshuis door.
 • Buitenreclame heeft vrijwel geen last van de afbrokkeling van publiek door de voortdurende toename van  het aantal mediakanalen.
 • Buitenreclame blijft een massamedium: een massamedium dat in de meeste markten minstens de helft van alle consumenten bereikt, en in sommige gevallen zelfs rond de 90%.

2.      Measured OOH: vooruitstrevende en accurate publieksmetingen 

 • Het bereiksonderzoek van Buitenreclame is in steeds meer landen geavanceerd, zoals in VK (Route), Duitsland (ma Plakat) en de VS (Geopath), wat innovatie stimuleert in de gehele markt.
 • Bij onderzoek wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën, zoals GPS, locatiegegevens, wifi en eye-tracking, wat een optimale nauwkeurigheid van publieksinformatie verzekert. 
 • In tegenstelling tot de meeste media, die alleen mogelijke impressies (opportunity to see) bieden, biedt goed Buitenreclame-onderzoek bereik op basis van contacten (Visibility Adjusted Contact).
   

3.      Real OOH:  het medium is onderdeel van het straatbeeld & kent geen ad blockers

 • Buitenreclame is een geaccepteerd en vanzelfsprekend onderdeel van het straatbeeld en is hierdoor onderdeel van het dagelijks leven van consumenten.
 • Door de fysieke aanwezigheid in de echte wereld kan het medium niet geblokkeerd worden, zoals online ads.
   

4.      Digital OOH:Digitale Buitenreclame stuwt de omzetgroei van het medium 

 • Digital OOH (DOOH) biedt meer adverteerders de mogelijkheid te profiteren van premium locaties, wat de omzet die elk scherm genereert, verhoogt.
 • DOOH is het op een na snelst groeiende medium. Voorspeld wordt dat het mediumtype in sommige ver ontwikkelde digitale markten (VK en Australië) meer dan 30% van de Buitenreclame-omzet zal beslaan.
 • De verwachting is dat het wereldwijde marktaandeel van DOOH in de totale Buitenreclame-omzet tot 2021 zal groeien tot 24%. 
 

5.      Uncluttered OOH: minder panelen betekent hogere impact

 • De wereldwijde Buitenreclame-omzet neemt toe, maar het totale volume aan reclamepanelen niet. 
 • Opeenhoping van panelen wordt voorkomen of aangepakt, resulterend in minder, maar impactvollere locaties.
 • Waar andere mediakanalen gefragmenteerd raken, raakt Buitenreclame dat niet.
   

6.      Renewed OOH: nieuwe contracten stimuleren de digitalisering van het medium

 • Met het oog op betrouwbaarheid en solvabiliteit zien gemeenten en transportautoriteiten in toenemende mate de voordelen van partnerschappen met vooruitstrevende Buitenreclame-exploitanten.
 • Elke nieuwe omvangrijke inschrijving bevat digitale panelen, connectiviteitsoplossingen en mogelijkheden op het gebied van programmatic, waardoor de beschikbaarheid van digitale producten en stadsservices op straat toeneemt. 
 • Steden ondervinden vele voordelen van het medium: inkomsten uit reclame, verbeterde publieke faciliteiten, self-service fietsverhuursystemen en diensten rond connectiviteit, zoals wifi-hotspots en usb-oplaadpunten.
   

7.      Targeted OOH: Context-gerelateerde uitingen voor een relevant publiek

 • De geavanceerde uitservering van digitale uitingen, door bijvoorbeeld programmatic of targeting, biedt mogelijkheden om selectieve doelgroepen gerichter te bereiken en publiek te verfijnen. 
   

8.      Data-driven OOH: uitservering op basis van live doelgroepdata 

 • Buitenreclame neemt de technologie van programmatic over om het proces van media-inkoop verder te optimaliseren.
 • Online platformen en CMS-systemen voor Buitenreclame maken meer gerichte planning van campagnes mogelijk alsmede instant uitservering op geschikte locaties of aan passend publiek.
   

9.      Dynamic OOH: Targeting op Point of Sale, ´last window of influence´

 • Door de juiste Buitenreclame-omgeving en -locaties te kiezen, kunnen adverteerders doelgroepen aanspreken bij of vlakbij een verkooppunt, activaties promoten of hun drive-to-store-strategie optimaliseren. 
 • Door in DOOH campagnes gebruik te maken van smartphone- en marketingdata wordt de flexibiliteit van het medium vergroot en is het mogelijk relevantere context-gerelateerde boodschappen te tonen, op basis van factoren als locatie, het weer, de tijd en passerende doelgroepen. 

10. Native OOH: van advertising naar editorial

 • Buitenreclame heeft altijd kunnen uitmunten in creatieve campagnes, of dit nu qua formaat, omgeving of creatieve concepten is.
 • Nieuwe technieken binnen DOOH met connectiviteit bieden nieuwe mogelijkheden voor interactie en het betrekken van doelgroepen, waaronder een doelgroepgedreven mobiele koppeling en live feeds.
 • Native Buitenreclame-content biedt merken een platform waarop zij ´buzz-worthy´ merkcommunicatie kunnen delen.
 
 

Published in Voor adverteerders, about #Onderzoek