Menu Schade melden
De voorzieningenrechter stelt JCDecaux in het gelijk en oordeelt dat de 28 vergunningen onrechtmatig zijn ingetrokken.

In steeds meer steden wereldwijd doet digitaal straatmeubilair met bewegende beelden zijn intrede.  In het coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam is echter de wens opgenomen om bewegende beelden uit het straatbeeld te weren. Beleid hiervoor is nog in de maak en wordt deze zomer verwacht. Tot die tijd verleende Centrum tijdelijke vergunningen voor de 28 Mupi’s aan JCDecaux.  Nadat er vorig jaar diverse bezwaren op waren binnen gekomen, weigerde de gemeente een nadere toelichting te geven aan de bezwarencommissie. Zodoende kon de commissie niet anders dan de bezwaren gegrond verklaren en dacht de gemeente alsnog onder de vergunningen uit te kunnen. De rechter oordeelt dat dit onbehoorlijk bestuur is en dat de Gemeente dit niet had mogen doen. Ook de dwangsom die de gemeente JCDecaux wilde opleggen is hiermee van tafel. De Mupi’s mogen blijven staan.

Sinds 1985 levert en beheert de bushokjes en Mupi’s in de gemeente Amsterdam. Met de reclame-inkomsten wordt het nieuwe meubilair geplaatst en onderhouden. Aanvullend daarop krijgt de gemeente een vaste afdracht van de reclame inkomsten. Sinds 2012 is in het contract opgenomen dat de posters vervangen mogen worden voor digitale schermen. Hiervoor moet wel een nieuwe vergunning worden aangevraagd. 
 
Het besluit van Centrum om ons te dwingen de objecten weg te halen heeft ons zeer verrast. Het ging in tegen de afspraak die we hadden om het nieuwe beleid af te wachten en stond haaks op onze lange samenwerking met de stad. We zijn blij dat de rechter ons nu gelijk geeft en hopen dat we in het vervolg er in goed overleg met de Gemeente uit kunnen komen. Hannelore Majoor Algemeen directeur JCDecaux

 

Published in Voor adverteerders, Voor steden