Menu Schade melden
Samen met Mediabrands Marketing Sciences startte JCDecaux een onderzoek om het bereik en de impact van advertising op trams, ofwel: tramvertising, in kaart te brengen. Nog niet eerder werd vergelijkbaar onderzoek naar de impact van tramvertising gestart en de resultaten zijn veelbelovend.
Binnen het onderzoek staat de tramvertising van een bekend frisdrankmerk centraal. Er is gekeken naar de perceptie en waardering van het mediumtype. Resultaten werden inzichtelijk gemaakt door middel van een 0- en 1-meting om de impact te achterhalen.

De gekozen doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen van 18 tot 65 jaar, die woonachtig zijn in of regelmatig de steden Amsterdam of Rotterdam bezoeken. 75% van de respondenten gaf aan ooit een tram met advertising te hebben gezien. Het gemiddelde rapportcijfer dat aan deze vorm van advertising gegeven werd is 7,1.

Ingezoomd op de tramvertising van een bekend frisdrankmerk: deze tram werd door 33% van de respondenten herkend. Maar liefst 8% van de respondenten geeft aan alleen het onderdeel tramvertising te herkennen binnen de totale grote multimediale campagne. Een opvallend mediumtype dus! Al met al heeft tramvertising als onderdeel van de mediamix bijgedragen aan de stijging van de merk- en reclamebekendheid van dit bekende frisdrankmerk.

Opvallend is dat tramvertising goed wordt gewaardeerd in vergelijking met andere mediatypen. Tramvertising scoorde bijvoorbeeld een stuk hoger in de categorie “de reclame valt goed op”.
 
​​​​​​​Ik vind het vooral goed en bijzonder om te zien dat Tramvertising met een geringe investering als onderdeel in een grote multimediale campagne zorgt voor een uniek bereik van 8%!  Dat bewijst eens te meer dat een volledig bestickerde reclametram een uniek medium is, dat helaas nog erg onderschat wordt in ons land. Ik ben blij dat er nu eindelijk een onderzoek is dat aantoont, wat wij al een tijd beweren. Bart de Vries Commercieel Directeur JCDecaux. 
​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

Published in Voor adverteerders, about #Total View Tram, #tramreclame, #Onderzoek